SZCZEPIONKA PRZECIWKO COVID-19 – CZY NA PEWNO KORZYŚĆ PRZEWYŻSZA RYZYKO?

Podstawą dopuszczenia technologii medycznej do powszechnego użytku jest wykazanie, że korzyści z jej zastosowania przewyższają ryzyko (Benefit/Risk Assessment). Przeciętny obywatel nie przeprowadzi takiej analizy, więc jest skazany na zaufanie do...

Czytaj dalej