O mnie

„Duża część postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom niezależnym lub myślącym nieco inaczej” – Chris Darimont

Dr n. med. Piotr Witczak
Biolog medyczny
Analiza technologii medycznych

2005-2010: Uniwersytet Łódzki
Badania nad wpływem doksorubicyny i epirubicyny na wybrane parametry erytrocytów człowieka

2013-2015: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik projektu badawczego „Odpowiedź mastocytów na stymulację syntetycznymi analogami genomów wirusowych (ligandy TLR3 i TLR7)”

2015: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej (specjalność: immunologia)

2015-2020: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Analityk technologii medycznych

2018-2020: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Współkoordynator merytoryczny projektu: „Racjonalne decyzje w systemie ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej”

PUBLIKACJE

 1. A. Marczak, K. Makowska, P. Witczak, Z. Jóźwiak: Porównanie wpływu doksorubicyny i epirubicyny na wybrane parametry erytrocytów człowieka. Problemy Terapii Monitorowanej 2009: 20(3), p. 175-186,
 2. P. Witczak, A. Marczak: The effect of aclarubicin (acl) on human erythrocytes. Current Topics in Biophysics 2011: 34(1), p. 23-29
 3. P. Witczak, E. Brzezińska-Błaszczyk: Toll-like receptor (TLR)-3 and 7/8 ligation stimulates mast cells to cysteinyl leukotriene synthesis and release. 16-18.06.2011, Gdańsk, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
 4. E. Bąbolewska, P. Witczak, A. Pietrzak, E. Brzezińska-Błaszczyk: Diverse effects of bacterial cel wall components on mast cell cysteinyl leukotriene generation, 16-18.06.2011, Gdańsk, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
 5. E. Bąbolewska, P. Witczak, A. Pietrzak, E. Brzezińska-Błaszczyk: Different potency of bacterial antigens TLR2 and TLR4 ligands in stimulating mature mast cells to cysteinyl leukotriene synthesis. Microbiology and immunology 2012: 56(3), p.183-190
 6. P. Witczak, E. Brzezińska-Błaszczyk: Komórki tuczne w infekcjach wirusowych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2012: 66, p. 231-241
 7. P. Witczak, E. Brzezińska-Błaszczyk: Are mast cells the Trojan horse in HIV-1 infection? Central European Journal of Immunology 2012: 37(4),p. 382-386
 8. P. Witczak, A. Pietrzak, A. Słodka, E. Brzezińska-Błaszczyk: TLR3 ligation directly and indirectly affects mast cell cysteinyl leukotriene generation. Central European Journal of Immunology 2013: 38(3), p. 343-348
 9. P. Witczak, A. Słodka, E. Bąbolewska, K. Wódz, E. Brzezińska-Błaszczyk: Mast cells generate cysteinyl leukotrienes and exhibit altered IgE-dependent releasability upon TLR3- and TLR7-mediated activation. Inflammation Research 2013: 62, suppl. 1, p. 26
 10. A. Słodka, E. Bąbolewska, P. Witczak, E. Brzezińska-Błaszczyk: Mast cell biological responses can be affected by IgE alone. Inflammation Research 2013: 62, suppl. 1, p. 25
 11. E. Bąbolewska, A. Słodka, P. Witczak, A. Pietrzak, E. Brzezińska-Błaszczyk: Host defense peptide cathelicidin LL-37 as a mast cell stimulus. Inflammation Research 2013: 62, suppl. 1, p. 26
 12. P. Witczak, A. Pietrzak, K. Wódz, E. Brzezińska-Błaszczyk: Mast cells generate cysteinyl leukotrienes and interferon-β as well as evince impaired IgE-dependent degranulation upon TLR7 engagement. Indian Journal of Experimental Biology 2014, 52, 589-596
 13. P. Witczak, A. Słodka, E. Brzezińska-Błaszczyk: TLR3- and TLR7-mediated phenotype alterations and interferon type I synthesis as and evidence for mast cell role in viral infections. 23-25.XI.2014, Łódź, XV Conference “Biogenic Amines and Related Biologically Active Compounds”
 14. P. Witczak, E. Brzezińska-Błaszczyk, J. Agier (2020). The Response of Tissue Mast Cells to TLR3 Ligand Poly (I: C) Treatment. Journal of Immunology Research2020.
 15. Agier, J., Brzezińska-Błaszczyk, E., Witczak, P., Kozłowska, E., & Żelechowska, P. (2020). The impact of TLR7 agonist R848 treatment on mast cell phenotype and activity. Cellular Immunology, 104241.