Efekt synergiczny działania toksycznych metali w okresie pre- i postnatalnym jako dominujący czynnik w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu

PRZEDMOWA Na podstawie dostępnych danych naukowych należy uznać, że główną przyczyną dramatycznego wzrost zapadalności na autyzm/ASD (a także wielu innych chorób przewlekłych) jest ekspozycja na toksyny, w szczególności na toksyczne...

Czytaj dalej