Kategorie:

„Biała księgą pandemii koronawirusa: fakty i dane ukrywane przed opinią publiczną” – darmowy e-book dostępny dla wszystkich!

„Biała księga” e-book: pobierz

Projekt „Białej księgi” można wspierać w następujący sposób:
-kupując wersję papierową +/- pendrive dla siebie i innych – tutaj
-wspierając autorów – dr n. med. Piotr Witczak / r. pr. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź
-wspierając Fundację Ordo Medicus – link

„Biała księga pandemii koronawirusa: fakty i dane ukrywane przed opinią publiczną” to praca zespołowa z udziałem lekarzy, naukowców i prawników. Jest to pierwsze takie opracowanie w Polsce i prawdopodobnie na świecie, które w syntetyczny sposób omawia istotne dla zdrowia i życia zagadnienia związane z tzw. pandemią COVID-19. Wykonaliśmy ogromną pracę, której uwieńczeniem są 442 strony merytorycznej treści z piśmiennictwem liczącym setki publikacji naukowych. Przeczytajcie uważnie i zastanówcie się, dlaczego wnioski z wielu recenzowanych publikacji naukowych pominięto, a nawet ocenzurowano w mediach głównego nurtu. Wersja elektroniczna książki dostępna jest za darmo dla wszystkich, bo głównym celem projektu jest szeroka kampania informacyjna na przekór cenzurze i zmowie milczenia!

Oprócz mojej skromnej osoby autorami książki są:

 • lek. Paweł Basiukiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, elektrokardiolog, kierownik oddziału COVID w okresie od października 2020 do czerwca 2021 roku
 • dr med. Dorota Sienkiewicz, specjalista chorób dzieci i rehabilitacji medycznej
 • dr n. ekon. Paweł Sobolewski, statystyk zajmujący się analizą danych medycznych
 • r. pr. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego (współpraca z r. pr. Joanną Botiuk)

Wstęp do książki napisał dr Mariusz Błochowiak, prezes Fundacji Ordo Medicus

Z „Białej księgi pandemii koronawirusa” dowiadujemy się miedzy innymi, że:

 • Polityka masowego przesiewowego testowania populacji na „COVID-19” była niezasadna, a ponadto spowodowała negatywne skutki zdrowotne i ekonomiczne, które przewyższają jakiekolwiek korzyści. Duża liczba przypadków i zgonów covidowych w okresie „pandemii COVID-19” w Polsce była głównie skutkiem masowej, przesiewowej i wadliwej diagnostyki, ograniczonego oraz opóźnionego dostępu do opieki medycznej, braku promocji postaw prozdrowotnych i właściwego leczenia objawów „covid” lub chorób współistniejących oraz masowej histerii.
 • Prawdopodobnie lockdown zostanie uznany za jedną z największych porażek polityki czasu pokoju we współczesnej historii. W literaturze naukowej jest obecnie kilkaset publikacji podważających zasadność przymusowych interwencji w ramach strategii anty-covidowej, w tym lockdownu.
 • Biorąc pod uwagę (1) niską podatność dzieci na COVID-19, (2) niskie ryzyko transmisji SARS-CoV-2 w placówkach edukacyjnych, (3) wątpliwą skuteczność zamykania szkół w hamowaniu transmisji koronawirusa i wpływ na umieralność przypisywaną do COVID-19, (4) krótko- i długookresowe skutki uboczne zamykania szkół dla dzieci, rodziców i gospodarki, polityka zamykania lub ograniczania dostępu do placówek edukacyjnych w dobie „pandemii COVID-19” przynosi znacznie więcej strat niż potencjalnych korzyści.
 • Zamykanie międzynarodowych granic lądowych lub wymaganie negatywnego wyniku testu RT-PCR w przypadku wjazdu do krajów, w których SARS-CoV-2 jest już szeroko rozpowszechniony (…) oraz rutynowe kwarantanny nie mają uzasadnienia zarówno z perspektywy epidemiologicznej (brak lub niewielka skuteczność), jak i z punktu widzenia praw człowieka. Potencjalne skutki medyczne, ekonomiczne i psychospołeczne takich restrykcji, a także ich niepewna skuteczność wydają się niewspółmierne do zagrożenia epidemiologicznego ze względu na niskie ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
 • Masowe stosowanie masek (1) generuje istotne straty zdrowotne przy braku lub niewielkiej skuteczności, (2) nie jest efektywne kosztowo, (3) rodzi szereg wątpliwości etycznych i prawnych, (4) stanowi istotne zagrożenie ekologiczne, (5) jest nieuzasadnione wobec skali zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem.
 • Biorąc jednak pod uwagę aktualną wiedzę na temat szczepień przeciw COVID-19, w tym (…) liczne doniesienia podważające przewagę korzyści nad ryzykiem, szczepienia przeciw COVID-19 powinny być wstrzymane do czasu wnikliwej, niezależnej i interdyscyplinarnej analizy eksperckiej podanych w niniejszym opracowaniu informacji i źródeł oraz ponownej oceny korzyści i ryzyka związanego z przyjmowaniem tych preparatów.

W książce znajdziecie również obszerną analizę prawną, z której wynika, że większość podjętych w trakcie pandemii restrykcji sanitarnych w sposób istotny naruszała prawa konstytucyjne, zasadę demokratycznego państwa prawa, prawa i wolności obywatelskie oraz prawa człowieka.

„Biała księga pandemii koronawirusa” to nie tylko książka, ale wielki ogólnopolski projekt. Fundacja Ordo Medicus wysłała za potwierdzeniem odbioru ok 6000 egzemplarzy wraz z odpowiednim listem przewodnim do instytucji i podmiotów publicznych mających wpływ na zdrowie publiczne, z tym zastrzeżeniem, że od momentu doręczenia Białej Księgi wszelkie podejmowane przez te podmioty działania mają charakter umyślny, a w konsekwencji powyższego dochodzenie roszczeń będzie odbywać się przy wyłączonej nieumyślności w rozumieniu prawa karnego i cywilnego. Jest to próba wywarcia presji na decydentów i obejścia antydemokratycznej, wszechobecnej w trakcie pandemii cenzury środowisk medycznych i naukowych ostrzegających przed zagrożeniami związanymi z przyjętą strategią antycovidową.

Na ten moment „Białą Księgę pandemii koronawirusa” otrzymali:

 • Posłowie
 • Senatorzy
 • Kuratorzy
 • Ministerstwa (po kilkanaście osób z każdego ministerstwa)
 • Ministerstwo Edukacji
 • Ministerstwo Rodziny
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Zdrowia
 • NFZ
 • PAN
 • Prokuratura
 • Rada ds. covid
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Rzecznik Praw Dziecka
 • Sanepid
 • Starostwa
 • Urzędy Marszałkowskie – ze szczególnym uwzględnieniem działów zdrowia
 • Urzędy Wojewódzkie – ze szczególnym uwzględnieniem działów zdrowia
 • ZUS
 • Prezydenci Miast
 • Dziennikarze prasowi
 • Archidiecezja
 • TV Polsat
 • TV TVN
 • Telewizja Polska
 • Sądy apelacyjne, niektóre okręgowe
 • Wybrani lekarze
 • Radio i TV – różne radia lokalne wg koncesji
 • Największe szpitale
 • Związki zawodowe
 • Izby lekarskie
 • Lasy Państwowe
 • Media o tematyce religijnej
 • Sądy rejonowe
 • Rektorzy najważniejszych uczelni

Wygląda na to, że główne media i większość naczelnych ekspertów milczy wobec powyższego przedsięwzięcia. Wyjątek stanowi Pan Profesor Krzysztof Pyrć i Pani Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, którzy aktywnie dyskredytowali książkę i jej autorów w mediach społecznościowych.

Poniżej recenzja Pani Profesor Agnieszki Szuster-Ciesielskiej:

Przedstawione w Białej Księdze dane wskazują, że strategia przyjęta w trakcie pandemii COVID-19 zabiła więcej osób niż uratowała. Pan Redaktor Rola zdaje się nazywać rzeczy po imieniu. Kto i w jakim stopniu za te zbrodnie odpowiada – o tym, mam nadzieję, będą decydować sądy.

To prawda, że jest to pozycja nierecenzowana przez gremium naukowe, ale zawiera setki publikacji i badań, które przez takie recenzje przeszły. Powołujemy się na liczne przeglądy systematyczne, o których trudno powiedzieć, że są „dobrane pod tezę” albo „nie mają nic wspólnego z rzetelnym przeglądem literatury”. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby zinterpretować obiektywnie dostępne dane literaturowe i poinformować opinię publiczną o faktach i danych naukowych, które nie były uwzględniane (a powinny być) przez decydentów i doradzającym im ekspertom. W przeciwieństwie do obowiązującej w medycynie głównego nurtu tzw. „aktualnej wiedzy medycznej” ws. covid, która nie przyjmuje uzasadnionych naukowo kontrargumentów, cenzuruje drugą stronę i przypomina bardziej medyczną ortodoksję. Autorzy „Białej księgi” są otwarci na debatę i gotowi przyznać się do błędu, jeśli druga strona w sposób zgodny z evidence-based medicine (medycyną opartą na dowodach naukowych) wykaże nam, że się mylimy. Do tej pory media i eksperci głównego nurtu unikali konfrontacji z naukowcami podważającymi przyjętą przez rząd strategię przeciwdziałania covid.

Groteskowe jest nazwanie mnie „byłym naukowcem”. Ostatnie artykuły z wynikami moich badań eksperymentalnych ukazały się w 2020 roku, jeden na łamach Journal of Immunology Research, drugi w Cellular Immunology:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33158544/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32185237/

Ponadto jestem autorem jednego z rozdziałów monografii naukowej w roku bieżącym:

https://ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Raport_OI_Raport_OI_COVID_cz2_aspekty_zdrowotne_2.pdf

Zgodnie z definicją SJP naukowiec to „osoba zajmująca się pracą naukową”. Wydaje się jednak, że Pani Profesor ma swoją prywatną definicję naukowca, zgodnie z którą naukowiec musi mieć państwowe granty i być zatrudniony na uczelni.

Stwierdzenie, że nasza książka jest „pozycją wielce szkodliwą” bez merytorycznych kontrargumentów właściwie nie wymaga komentarza. Pozwolę sobie jednak zauważyć, że Pani Profesor popierała lockdown (uznany przez naukę jako narzędzie bardziej szkodliwe niż pomocne w przeciwdziałaniu covid [1,2,3]), posługiwała się plagiatami [4] i uprawiała fact-checking obecnie niezgodny z faktami i danymi naukowymi [5] oraz nie mając uprawnień lekarskich doradzała szczepienie dzieci przeciw COVID-19 dawkami przypominającymi, mimo analiz podważających przewagę korzyści nad ryzykiem [6,7]). To podważa Jej rzetelność naukową i wiarygodność.

 1. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13571516.2021.1976051
 2. https://www.mdpi.com/1660-4601/19/15/9295/htm
 3. https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/06/A-Systematic-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-of-COVID-19-Mortality-II.pdf?file=2022/05/A-Systematic-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-of-COVID-19-Mortality-II.pdf
 4. https://twitter.com/PiotrWitczak_/status/1541688189265518592
 5. https://twitter.com/PiotrWitczak_/status/1571075917350576131
 6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X22010283
 7. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4206070

Pani Profesor również stwierdziła, że „nie mamy pojęcia o nauce” i nazwała nas „patofundacją” i „pseudonaukowcami” co w kontekście powyższych informacji jest absurdalne:

Ze strony Profesora Krzysztofa Pyrcia pojawiły się jedynie aroganckie inwektywy skierowane wobec autorów „Białej Księgi”, które bardziej nadają się na pozew niż sensowną ripostę:

Według SJP „hochsztapler” to oszust i aferzysta na wielką skalę. Podkreślam, że „Biała księga pandemii koronawirusa” opiera się na oficjalnych danych i publikacjach naukowych, więc zarzuty są bezpodstawne i krzywdzące. Ponadto Pan Profesor ubolewa nad ściętymi drzewami, ale nie wyrażał swoich ekologicznych obaw, gdy rekomendował masowe testowanie na COVID-19 lub powszechne noszenie masek, a z doniesień naukowych wiemy, że zarówno maski, jak i plastikowe testy, stanowią ogromne obciążenie dla środowiska naturalnego (o czym można przeczytać w „Białej księdze”).

Kolejna emocjonalna wypowiedź Pana Profesora:

Powyższe stwierdzenie jest skandaliczne zważywszy, że w 2020 z powodu „COVID-19” o średniej globalnej śmiertelności (IFR) na poziomie 0,15% [1] rekomendowano strategię, która doprowadziła do redukcji hospitalizacji m.in. chorób układu krążenia (o 34%), a te odpowiadają za co drugi zgon wśród kobiet i za ponad 40% zgonów wśród mężczyzn [2]

 1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13554
 2. https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/aktualnosci/202398,choroby-serca-wciaz-najgrozniejszym-zabojca-polakow

Pojawiły się nawet groźby wobec jednego z autorów „Białej księgi” – lekarza Pawła Basiukiewicza.

Pan Profesor Pyrć już wcześniej bezpardonowo atakował lekarza Pawła Basiukiewicza, który w przestrzeni publicznej zawsze zachowywał kulturę wypowiedzi i argumentował swoje tezy danymi naukowymi:

Materiały naukowe i dane zawarte w „Białej księdze” powinny być wykorzystane w celu pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które swoimi błędnymi decyzjami i doradzaniem, lekceważeniem/pomijaniem danych naukowych, cenzurą/wyśmiewaniem naukowców i lekarzy ostrzegających przed zabójczą polityką antycovidową oraz unikaniem debaty na temat trwającego kryzysu, przyczyniły się do setek tysięcy nadmiarowych zgonów w Polsce.

Apeluję, aby wersję elektroniczną „Białej księgi”(e-book) pobierać i przesyłać do lokalnych instytucji publicznych, do których nie dotarła Fundacja Ordo Medicus. Dodatkowo, każda zaangażowana osoba, która prześle e-book mailem do rodziny i znajomych dokłada cegiełkę do naszego projektu. Walczymy o świadomość obywateli RP i robimy wszystko, aby błędna polityka antypandemiczna, której efektem jest kilkaset tysięcy nadmiarowych zgonów, nigdy się nie powtórzyła. Należy zdać sobie sprawę, że bez rozliczenia osób odpowiedzialnych za to, co działo się od marca 2020 w Polsce, szkodliwa polityka zdrowotna będzie kontynuowana, jeśli nie w kontekście COVID-19, to w przypadku innych kryzysów w ochronie zdrowia.

„Biała księga pandemii koronawirusa” powinna znaleźć się na dysku twardym i/lub na półce w domu każdego Polaka!

Można również poprosić Fundację Ordo Medicus o przesłanie Białej Księgi na wskazany adres pokrywając koszty książki anonimowo: https://ordomedicus.org/kontakt/

W planach jest wydanie wersji anglojęzycznej i audiobooka

Dr n. med. Piotr Witczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *