Kategorie:

STRATEGIA WALKI Z COVID JEST SUPER, TYLKO LUDZIE JACYŚ TACY…SŁABI

Avatar
Opublikowane przez admin

Wrzesień 2020:

15% mniej hospitalizacji niż we wrześniu 2019 i 11% nadmiarowej śmiertelności (7 miejsce w Europie)

Październik 2020:

35% mniej hospitalizacji niż w październiku 2019 i 45% nadmiarowej śmiertelności (2 miejsce w Europie)

Listopad 2020:

45% mniej hospitalizacji niż w listopadzie 2019 i 97% nadmiarowej śmiertelności (1 miejsce w Europie)  

Odwrotna korelacja na pewno jest zupełnie przypadkowa.

W 2020 odnotowano 79 000 dodatkowych zgonów w porównaniu z rokiem 2019, a tylko 28 500 zgonów miało jakikolwiek związek z COVID-19 (większość z chorobami współistniejącymi), a pozostałe 50 000 było związanych z INNYMI PRZYCZYNAMI.

Pod względem umieralności 2020 jest najgorszym rokiem w Polsce od ponad siedmiu dekad (drugi najgorszy rok w historii po II wojnie światowej)

W porównaniu z 2019:

  • spadek liczby kart onkologicznych o 7%
  • 15% spadek hospitalizacji z powodu zawału mięśnia sercowego w województwie wielkopolskim.
  • 25% spadek liczby pacjentów z udarem leczonych trombektomią mechaniczną w Małopolsce w okresie styczeń-maj 2020

Na przełomie marca i kwietnia 2020 r. pogorszenie stanu psychicznego raportowano u 54% ankietowanych Polaków

Warto odnotować, że w miesiącach od lutego do lipca 2020 roku w porównaniu do analogicznych okresów w roku 2018 i 2019 była mniejsza liczba zgonów w Polsce (Biuro Ministra BM-WOP.0122.288.2020), pomimo trwającej pandemii oraz licznych wieców wyborczych, zatłoczonych plaż i kurortów.

A według Ministra Zdrowia nadmiarowe zgony to złe geny, alkohol i papierosy…

Co bardziej zabija, wirus czy walka z nim?

Decydenci zachowują się jak słoń w składzie porcelany.

Źródła:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/zdrowe-dane/raporty/raport-dot-hospitalizacji-jgp-listopad-2020

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mexrt/default/table?lang=en

https://zdrowedane.nfz.gov.pl/course/view.php?id=98

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/16141/

 https://doi.org/10.5603/PJNNS.a2020.0056  PMID: 32700757 

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.581426  PMID: 33391049 https://milanos.pl/vid-203523-Niedzielski-wyjania-nadmiarowe-zgony-ze.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *