Kategorie:

KOLEJNE BADANIE NA TEMAT SKUTKÓW MEDYCZNYCH POWSZECHENGO STOSOWANIA MASEK

W czasopiśmie INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH ukazał się artykuł oceniający zagrożenia związane z powszechnym obowiązkowym stosowaniem masek, skupiający się na możliwych niekorzystnych skutkach medycznych, zwłaszcza w określonych grupach diagnostycznych, pacjentów i użytkowników [1].

W przeglądzie uwzględniono 65 badań.

Wybrane wnioski:

  1. „skutki uboczne masek mają znaczenie kliniczne”

2. „zarówno ZDROWI, jak i chorzy ludzie mogą doświadczać ZESPOŁU WYCZERPANIA WYWOŁANEGO MASKĄ (Mask-Induced Exhaustion Syndrome, MIES) z typowymi zmianami i objawami, które często są obserwowane łącznie, takie jak:

-zwiększenie objętości przestrzeni martwej oddychania [4 badań]

-wzrost oporu oddechowego [4 badania]

-wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi [15 badań]

-zmniejszenie saturacji, duszność i trudność w oddychaniu [25 badań]

-przyspieszona akcja serca [4 publikacje]

-wzrost ciśnienia krwi [2 badania]

-zmniejszenie wydolności sercowo-płucnej [1 badanie]

-wzrost częstości oddechów [6 badań]

-ból głowy [9 badań]

-zawroty głowy [2 badania]

-uczucie gorąca i wzmożone pocenie [9 badań]

-zmniejszona zdolność koncentracji [1 badanie ]

-zmniejszona zdolność myślenia [2 badania]

-senność [5 badań ]

-spadek empatii [1 badanie]

-pogorszenie funkcji bariery skórnej [3 badania] ze swędzeniem [9 badań]

-trądzik, zmiany skórne i podrażnienia [3 badania]

-ogólne zmęczenie i wyczerpanie [9 badań]

3. „Noszenie masek nie powoduje konsekwentnie klinicznych odchyleń od normy parametrów fizjologicznych, ale zgodnie z literaturą naukową należy spodziewać się długotrwałych konsekwencji patologicznych o znaczeniu klinicznym (…) zmian, które nie przekraczają normalnych wartości, ale są uporczywie nawracające, takie jak:

-wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi [2 badania]

-przyspieszona akcja serca [1 badanie]

-przyspieszenie częstości oddechów [2 badania], które udokumentowano podczas noszenia maski [15 badań]

– długotrwałe generowanie nadciśnienia tętniczego [2 badania], miażdżycy i choroby wieńcowej oraz chorób neurologicznych [5 badań].”

4. „Przedłużone noszenie maski mogłoby, zgodnie z faktami i korelacjami, które odkryliśmy, wywołać CHRONICZNĄ REAKCJĘ NA STRES WSPÓŁCZULNY wywołaną przez modyfikacje gazometrii i kontrolowaną przez ośrodki mózgowe. To z kolei indukuje i wyzwala SUPRESJĘ ODPORNOŚCI i ZESPÓŁ METABOLICZNY Z CHOROBAMI SERCOWO-NACZYNIOWYMI I NEUROLOGICZNYMI.”

5. „Znaleźliśmy nie tylko dowody na potencjalne długoterminowe skutki, ale także dowody na wzrost bezpośrednich krótkoterminowych skutków wraz ze zwiększonym czasem noszenia maski pod względem skumulowanych efektów dla:

-zatrzymywania dwutlenku węgla,

-senności,

-bólu głowy,

-uczucie wyczerpania,

-podrażnienia skóry (zaczerwienienie, swędzenie)

-zanieczyszczenia mikrobiologicznego (kolonizacja zarazków)”

6. „Teoretycznie indukowane przez maskę skutki spadku stężenia tlenu we krwi i wzrostu poziomu dwutlenku węgla rozciągają się na poziom komórkowy wraz z indukcją czynnika transkrypcyjnego HIF (czynnik indukowany niedotlenieniem) i zwiększonym działaniem zapalnym sprzyjającym NOWOTWOROM.”

7. „ZESPÓŁ WYCZERPANIA WYWOŁANEGO MASKĄ kontrastuje z definicją zdrowia WHO: „zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub kalectwa””

8. „lekarz prowadzący powinien również rozważyć korzyść i ryzyko związane z obowiązkiem stosowania maski”

9. „każdy lekarz przysięga, że na pierwszym miejscu stawia zdrowie i godność swojego pacjenta oraz, nawet pod groźbą, nie może wykorzystywać swojej wiedzy medycznej do naruszania PRAW CZŁOWIEKA I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH”

10. „dalsze badania są szczególnie pożądane w dziedzinie ginekologii (płodowej i embrionalnej) i pediatrycznej, ponieważ DZIECI są grupą wrażliwą, która spotkałaby się z najdłuższymi, a tym samym najgłębszymi konsekwencjami potencjalnie ryzykownego stosowania maski.”

11. „opisane zmiany fizjologii układu oddechowego związane z maską mogą mieć niekorzystny wpływ na gazometrię noszącego, a w niektórych przypadkach także objawiać się klinicznie, a zatem mieć negatywny wpływ na całe życie tlenowe, oddychanie zewnętrzne i wewnętrzne, wywierający wpływ na różnorodne układy narządów i procesy metaboliczne, z fizycznymi, psychologicznymi i społecznymi konsekwencjami dla człowieka”

——————————————————-

Negowanie powyższych wyników badań i wniosków jest czystą ignorancją i działaniem na szkodę społeczeństwa. Należy podkreślić, że nakaz maskowania dotyczy praktycznie wszystkich, a strach przed wirusem sprawia, że noszą nawet Ci, dla których maski stanowią bardzo wysokie ryzyko.

To jest cena jaką ponosimy za przewlekłe noszenie masek w celu ograniczenia transmisji wirusa.

Aktualne twierdzenia na temat skuteczności masek są teoretyczne, oparte na modelach, badaniach obserwacyjnych czy mechanistycznych.

Ostatnie badania nad SARS-CoV-2 pokazują zarówno znacznie niższą zakaźność [2], jak i znacznie niższą śmiertelność niż wcześniej zakładano, ponieważ można było obliczyć, że mediana skorygowanego wskaźnika śmiertelności zakażeń (IFR) wynosiła 0,1% w lokalizacjach z niższym niż średnia globalna wskaźnikiem śmiertelności populacji w związku z COVID-19 [3]

Na początku października 2020 r. WHO ogłosiła publicznie prognozy, że COVID-19 jest śmiertelny dla około 0,14% osób, które zachorują – w porównaniu z 0,10% w przypadku grypy endemicznej – ponownie liczba znacznie niższa niż oczekiwano.

PONOSIMY KOSZTY ZDROWOTNE, FINANSOWE, SPOŁECZNE, EKOLOGICZNE ZUPEŁNIE NIEWSPÓŁMIERNE DO SKUTECZNOŚCI MASEK I ZAGROŻENIA ZE STRONY C19.

Więcej informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa masek znajdziecie tutaj: http://proremedium.pl/…/maski-skuteczne-i-bezpieczne…/

dr n. med. Piotr Witczak

Źródła:

1. Kisielinski, Kai, et al. „Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards?.” International journal of environmental research and public health 18.8 (2021): 4344. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8072811/

2. Streeck H., Schulte B., Kuemmerer B., Richter E., Hoeller T., Fuhrmann C., Bartok E., Dolscheid R., Berger M., Wessendorf L., et al. Infection Fatality Rate of SARS-CoV-2 Infection in a German Community with a Super-Spreading Event. medRxiv. 2020 doi: 10.1101/2020.05.04.20090076

3. Ioannidis J. The Infection Fatality Rate of COVID-19 Inferred from Seroprevalence Data. medRxiv. 2020 doi: 10.1101/2020.05.13.20101253

4. Executive Board: Special Session on the COVID-19 Response. https://www.who.int/…/executive-board-special-session…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *